4. JÚL

Tvoje srdce sa musí stať morom lásky. Tvoja myseľ sa musí stať riekou nepripútanosti.

Nepripútanie je často nesprávne chápané. Máme pocit, že ak je niekto nepripútaný, má v sebe ľahostajnosť. Myslíme si, že ak nechceme byť k niekomu pripútaní, musíme k nemu byť naprosto ľahostajní až k bodu úplnej nevšímavosti. To nie je pravda. Keď sme k niekomu ľahostajní, nič pre neho nerobíme. Nemáme nič spoločné s jeho radosťou alebo smútkom, jeho úspechmi alebo neúspechmi. Ale keď sme skutočne nepripútaní, budeme pre neho pracovať oddane a nesebecky a výsledky svojho konania ponúkneme k Nohám Pána Najvyššieho, nášho Vnútorného Pilota.

Vo svojej pripútanosti
sa učím od človeka
a jeho noci nevedomosti.
Vo svojej nepripútanosti
sa učím od Boha
a Jeho Slnka Súcitu.