5. JÚL

Poznáš tajomstvo môjho duchovného úspechu? Oslobodil som sa od minulosti. Žijem v neustálej a nekončiacej sa novosti života.

Ako sa môžeme stať Bohom? Musíme byť pripravení sa zmeniť každý deň a nezostať väzňami minulosti. Keď dnešok uplynie, musíme cítiť, že je minulosťou. Už nám nijako nepomôže v tom, aby sme sa stali Najvyšším. Nezáleží na tom, ako sladká, milujúca a napĺňajúca bola minulosť, nedokáže nám dať nič také, čo by sme už nemali. Ideme vpred smerom k cieľu, takže bez ohľadu na to, ako uspokojujúca bola minulosť, musíme cítiť, že je len väzením. Zo semienka vyrastie rastlinka a z tej vyrastie veľký strom. Ak by v semienku zostalo vedomie rastlinky, potom by nedošlo k žiadnemu ďalšiemu prejaveniu. Áno, budeme vďační semienku, pretože nám umožnilo vyrásť do rastlinky. Ale nebudeme venovať veľa pozornosti štádiu semienka. Keď sme sa stali rastlinkou, nech je naším cieľom stať sa stromom. Vždy sa musíme pozerať dopredu smerom k cieľu. Naša plná spokojnosť svitne až vtedy, keď sa staneme najvyšším stromom.

Nechaj včerajšok spať
a nedovoľ sklamaniu,
aby vládlo tvojej mysli.
Zajtrajšie slnko spokojnosti
bude celé tvoje.
Len si začni všímať vzostup
prílivu odovzdanosti svojho srdca.