6. JÚL

Tým, že vidím minulosť, nezískavam nič. Tým, že poznám budúcnosť, získavam niečo. Tým, že žijem v prítomnosti, získavam všetko.

Vždy musíme zostávať v prítomnosti. Táto prítomnosť je neustále pripravená prinášať do nášho srdca zlatú budúcnosť. To, čo dosiahneme dnes, je nanajvýš uspokojivé. Musíme ale cítiť, že to, čo dosiahneme dnes, nie je ničím oproti tomu, čo dosiahneme zajtra. Zakaždým, keď svitne uspokojenie, musíme pocítiť, že toto uspokojenie nie je ničím v porovnaní s uspokojením, ktoré ešte príde. Musíme cítiť, že každá sekunda prináša nový život, nový rast, novú príležitosť. Ak sme každú sekundu, každú minútu, každý deň pripravení na zmenu svojho života, potom určite budeme rásť.

Nespievaj dušeplné piesne svojou mysľou včerajška. Spievaj plodné piesne svojím srdcom dneška.