23. JÚL

Láska je tajným kľúčom k otvoreniu Božích Dverí.

Ak láska znamená vlastniť niekoho alebo niečo, potom to nie je skutočná láska, čistá láska. Ak láska znamená dávať samého seba, zjednotiť sa so všetkým a všetkými, potom to je skutočná láska. Skutočná láska je úplná jednota s milovaným objektom a s Vlastníkom lásky. A kto je Vlastníkom lásky? Boh. Bez lásky sa nedokážeme zjednotiť s Bohom. Láska je vnútorné puto, vnútorné spojenie, vnútorná väzba medzi človekom a Bohom, medzi konečným a nekonečným.

Veselý hľadajúci Boha
určite bude schopný
stretnúť sa s Bohom,
hravým Milujúcim.