22. JÚL

Existuje slovo, ktoré je veľmi sladké, čisté a pre nás blízke. Tým slovom je svedomie. Svedomie je iný názov pre vnútorný hlas.

Svedomie môže žiť na dvoch miestach: v srdci pravdy a v ústach falošnosti. Keď nás svedomie zasiahne raz, musíme myslieť na to, že nám preukazuje svoju bezpodmienečnú lásku. Keď nás zasiahne dvakrát, musíme pocítiť, že nám preukazuje svoj bezvýhradný záujem. Keď nás zasiahne trikrát, musíme si uvedomiť, že nám ponúka svoj bezhraničný súcit, aby nám zabránilo v ponorení sa hlboko do mora nevedomosti.

Poznám obidve tvoje sladké,
povzbudzujúce a inšpirujúce tajomstvá.
Si šťastný, pretože
si vyvrátil svoj strom túžob.
Si dokonalý, pretože
vždy poslúchaš príkazy
svojho vnútorného dohľadu:
svetla svedomia.