21. JÚL

Ašpirujúci človek si musí uvedomiť, že vnútorný hlas nie je darom, ale dosiahnutím. Čím dušeplnejšie sa oň snaží, tým skôr ho nepochybne bude vlastniť.

Vnútorný hlas je neúnavným vodcom a súčasne skutočným priateľom človeka. Ak sa človek ponorí hlboko dovnútra, vnútorný hlas mu povie, čo má robiť. Ak sa ponorí hlbšie, vnútorný hlas mu povie, ako to urobiť. Ak sa ponorí hlbšie, vnútorný hlas mu dá kapacitu. Ak sa ponorí ešte hlbšie, vnútorný hlas ho presvedčí, že robí správnu vec správnym spôsobom.

Môj Pane Najvyšší, mohol by si láskavo urobiť všetky dôležité rozhodnutia v mojom živote? Vždy sa ťa budem pýtať vnútorne aj navonok, čo by som mal urobiť. Môj Pane, urob všetky rozhodnutia v mojom živote.