20. JÚL

Milujem rozprávať sa s Bohom. Je taký očarujúci rozprávač a ja som očarený poslucháč.

Neexistuje žiadna lepšia voľba alebo vyššia odmena ako počúvať vnútorný hlas. Ak úmyselne odmietneme počúvať vnútorný hlas, naše falošné zisky nás privedú k nevyhnutnej strate. Ak dušeplne počúvame vnútorný hlas, naše pravé zisky nás nielen ochránia pred bezprostredne hroziacim zničením, ale prekvapujúco urýchlia naše uvedomenie si transcendentálnej Pravdy.

Aby som zožal najbohatšiu úrodu
svojho ašpirujúceho srdca,
budem počúvať
tichom zaplavenému šepkaniu
svojho Vnútorného Pilota.