24. JÚL

Neexistuje nič také ako sladké očakávanie, pretože vnútri očakávania sú vždy tŕne túžby.

Človek má nespočetné túžby. Keď nie sú jeho túžby splnené, preklína sám seba a má pocit, že je neúspešný, beznádejný a bezmocný. Chce dokázať svoju existenciu na Zemi prostredníctvom plodov svojich túžob. Myslí si, že naplnením svojich túžob bude schopný dokázať, že je nadradený ostatným. Ale beda, zlyháva, zlyhal a zlyhá. Avšak prichádza k nemu Boh a vraví: „Moje dieťa, nezlyhalo si. Nie si beznádejné. Nie si bezmocné. Ako by si mohlo byť beznádejné? Ja v tebe rastiem so Svojím neustále žiariacim a neustále napĺňajúcim Snom. Ako by si mohlo byť bezmocné? Som v tebe ako nekonečná sila.“

Keď sa nesnažíme dominovať,
môžeme byť šťastní.
Keď neočakávame,
môžeme byť dokonalí.