25. JÚL

Musíme pocítiť, že stelesňujeme nekonečné svetlo, nekonečnú pravdu a nekonečnú blaženosť a teraz tieto božské vlastnosti musíme odhaliť a prejaviť.

Najvyšší Cieľ je vnútri. Cieľ na nás volá, ale my ho hľadáme niekde inde, kde neexistuje. Voláme po svojej vlastnej existencii, ktorá je plná strachu, pochybností, nevedomosti, pýche, márnivosti a sebectva. Ale ak by sme volali po Bohu každý deň, ak by sme meditovali skoro ráno pre harmóniu, mier, blaženosť, nesmiernosť a naplnenie, potom by sme uvideli, pocítili, uvedomili si a vrástli do svojho Cieľa. Objavili by sme, že náš transcendentálny Cieľ je vnútri a vrástli by sme do jeho obrazu.

Logika viery hľadajúceho:
jeho život existuje práve preto,
lebo existuje Jeho Boh.