26. JÚL

Kto ti povedal, že si nehodný? Je to absolútne nepravdivé! Si už na Lodi Božej Vízie a On ju kormidluje radostne a pyšne.

Snažme sa spoznať samých seba. Snažme sa pozorovať, kto skutočne sme. Veľmi často máme pocit, že sme bezvýznamné stvorenia. Nemáme kam ísť, nemáme čo dosiahnuť a čo dať. Toto je to, čo cítime vo svojej dennodennej existencii. Ale to, čím skutočne sme, je úplne odlišné od toho, čo cítime. Všetci sme Božími deťmi. V každom okamžiku do nás Boh vlieva niečo božské a niečo pravdivé. Veľa od nás očakáva, ale nič vyše našej kapacity. Vie, čo Mu dokážeme vedome ponúknuť. Práve teraz máme pocit, že sme slabí, bezvýznamní, zbytoční. Ale v Božích Očiach sme božskí, plodní a nekoneční.

Málo dušeplného úsilia
dokáže vytvoriť nielen dobrého hľadajúceho,
ale tiež dokonalý nástroj Boha.