30. JÚL

Tvoja sila kontroly nad sebou samým je stromom večnej slobody.

V duchovnom živote je najdôležitejšou, najvýznamnejšou a najplodnejšou kontrola nad sebou samým. Bez kontroly nad sebou samým neexistuje uvedomenie seba samého. V slovníku nájdeme státisíce slov. Zo všetkých týchto slov je najobtiažnejšie praktizovať kontrolu nad sebou samým. Ako môžeme získať kontrolu nad sebou samým? Ak chceme mať kontrolu nad sebou samým, musíme sa odovzdať Zdroju. Týmto zdrojom je Svetlo, týmto Zdrojom je Boh.

Ak si skutočne veľkým a dobrým,
potom si musíš každý deň vysoko ceniť
svoj zasvätený život,
pretože ti dal
silu kontroly nad sebou samým.
A na tvoju obrovskú radosť a uspokojenie
nikto iný s výnimkou teba
nemá nad tebou vládu.