"Cvičenie - najlepší zdroj energie" Thomas Jefferson

Bez zdravia neexistuje šťastie. Preto starostlivosť o zdravie by malo byť na prvom mieste. Čas, ktorý potrebujeme na aktívne cvičenie, by sme si mali nájsť pred akoukoľvek inou činnosťou. Viem, ako ťažko sa vedec odtŕha od svoho štúdia, a to v hociktorom dennom čase. Ale od toho závisí jeho šťastie a šťastie jeho rodiny. Aj nevzdelaná myseľ v zdravom tele je šťastnejšia, než najmúdrejší chorý človek.Určite, vedomosti sú potrebné, je pekné ich mať, ale odvážim sa povedať, že zdravie je cennejšie. Podľa môjho názoru, žiadne vedomosti nemôžu človeka uspokojiť viacej, než poznanie svojho vlastného tela, jeho častí, fungovania a činnosti.

Pri cvičení používajte čo najviac nohy. Zo všetkých cvičení je najlepšia chôdza. Jazda na koni je len polovičné cvičenie. Nikto nevie, pokiaľ to neskúsi, ako ľahko sa vytvára návyk na chôdzu. Človek, ktorý nikdy neprešiel ani päť kilometrov, prejde o mesiac dvadsať alebo tridsať bez toho, že by sa cítil unavený. Poznal som niekoľko skvelých chodcov, a stretol som ich oveľa viac, ale nikdy som nepočul ani o jednom, ktorý by nebol zdravý alebo nežil dlho. Sklon k oddychovaniu vedie postupne k zastaveniu zdravého cvičenia, lenivosti mysle, nevšímavosti k svojmu okoliu a nakoniec k slabosti tela a otupenosti mysle, čo sú všetko veci veľmi vzdialené od šťastia.

Nikdy si so sebou neberte knihu. Cieľom chôdze je uvoľniť myseľ. Preto by ste počas chôdze nemali vôbec rozmýšľať, ale venovať svoju pozornosť veciam, ktoré sú okolo vás. Odporúčam malú polhodinovú prechádzku skoro ráno, hneď ako vstanete. Preberie vás zo spánku a má dobrý účinok na fungovanie tela. Vstávajte vždy v rovnakom čase skoro ráno a choďte spať tiež v rovnakom čase skoro večer. Vysedávať dlho do noci škodí zdraviu, a nie je to užitočné ani pre myseľ.

Počasiu netreba venovať veľkú pozornosť. Človeku, ktorý nie je chorý, neuškodí, ak zmokne. Divé zvieratá sú najzdravšie, aj keď sú vystavené každému počasiu, a z ľudí sú najzdravší tí, ktorí sú najviac vonku. Tajomstvom ich života je jednoduchá strava, cvičenie a pobyt vonku, nech už je kvalita vzduchu akákoľvek. Odvážim sa povedať, že tento spôsob života dá zdravie a silu každej živej bytosti. Slnko je všemocný lekár.

Často som bol svedkom ozdravného úsilia, ktorým sa príroda snaží obnoviť poškodenú funkciu tela. Rozumný a morálny lekár skôr verí tomuto procesu, než by riskoval, že bude do neho zasahovať a spôsobí ešte väčší zmätok v organizme experimentami, založenými na dohadoch a prístrojmi takými komplikovanými a cudzími ľudskému telu, ktoré je posvätné ako ľudský život sám.

Žijem striedmo, jem málo živočíšnej potravy, ktorú ani nepovažujem za potravu, ako skôr za doplnok k rastlinnej potrave, ktorá tvorí základ mojej stravy. Alkohol nepijem, ani ho nepoužívam v žiadnej podobe. Už päťdesiat rokov si každé ráno umývam nohy v studenej vode , čím sa úspešne vyhýbam prechladnutiu (priemerne ani nie raz za sedem rokov) a predpokladám, že za to vďačím tomuto zvyku. Teším sa dobrému zdraviu. Nie som dosť silný na to, aby som príliš veľa chodil, ale jazdím na koni desať až dvanásť kilometrov denne, a niekedy aj päťdesiat alebo šesťdesiať. Keby som už nemal silu na cvičenie, veľmi ťažko by som to znášal. Dáva mi veľkú radosť, keď môžem byť stále telesne aktívny a spravovať si svoje záležitosti sám. Najlepším zdrojom energie pre telo je cvičenie.

Thomas Jefferson