Katie Baker: Z chaosu rozmanitosti - harmónia

Na pozadí vojenských šarvátok od Kaukazu po Filipíny, nie je ťažké byť cynickým, keď OSN uvádza výstavu pod názvom "Umenie pre svetovú harmóniu". Ale v tomto prípade umelec zaručuje rozptýlenie nedôvery: akrylové obrazy sú od Sri Chinmoya, nedávno zosnulého humanistu, ktorý neúnavne podporoval toleranciu a mier. Počas svojich ciest si našiel čas aj na dokončenie tisícov obrazov, väčšinou vzdušných a slobodných vtáčikov, ktoré našli svoj trvalý domov v londýnskom Victoria and Albert Museum a Múzeu moderného umenia v St. Petersburgu.

Súčasná výstava, ktorá po svojej premiére v New Yorku pôjde na turné po svete, ponúka 25 miniatúr na tému ako spolu žiť v harmónii. Na prvý pohľad sú tieto obrazy všetko možné len nie harmonické: maličké plátna sú preplnené hustými farbami a chaotickými bodkami a ťahmi štetca. Ale ak nechápeme harmóniu ako niečo úplne rovnaké, ale ako úctu k rozmanitosti, potom obrazy Sri Chinmoya nadobúdajú inú dimenziu. Jeden obraz vyzerá dokonca ako vizuálne vyjadrenie protikladnosti s pevnými okrajmi, červenou plochou, ktorá ich spája, aj keď sa ich nedotýka, a oranžovým pozadím.

Najzaujímavejšou časťou výstavy je video, kde Sri Chinmoy robí svoje ťahy štetcom: pokojne a rozhodne, človek mieru v chaotickom svete.

NEWSWEEK, 30. augusta 2008