Veselý kolotoč – ukážka sily Sri Chinmoya

Slávnosť seba prekonávania k  74. narodeninám


Sri Chinmoy, medzinárodne známy priekopník športu a zastánca svetovej harmónie,
oslávil svoje 74. narodeniny nevídaným silovým výkonom, keď poháňal silou svojich nôh
veselý kolotoč. Počas 40 minút striedavým tlakom svojich nôh pohol celkovou váhou 58 112 kg.

Vo veku, keď väčšina ľudí bojuje s rýchlo sa zhoršujúcim zdravím, Sri Chinmoy
zdvíha ťažké závažia, aby inšpiroval ľudí každého veku k prekonávaniu svojich vlastných
obmedzení vo všetkých smeroch. Hovorí: „Ak zostávame v detskom srdci, potom vek nikdy nemôže byť prekážkou a náš pokrok sa nikdy nekončí."

Tisíce divákov nadšene sledovalo ako Sri Chinmoy otáča 58 predstaviteľov svojej
celosvetovej kultúrnej, atletickej a humanitárnej organizácie stále dokola, 8 ľudí súčasne.
Každý človek sa vznášal hore a dole na rôznych zvieratách – levovi, tigrovi, slonovi, býkovi, jeleňovi, byvolovi, ťave a koňovi – za sprievodu milých piesní Sri Chinmoya.
Sri Chinmoy učí filozofiu neustáleho sebaprekonávania, ktorá je založená na tichej
modlitbe a meditácii – a sám ju intenzívne uvádza do praxe. O jeho nezvyčajnej sile sa
nedávno pochvalne vyjadril aj časopis Muscle and Fitness, keď 13. novembra minulého roku predviedol druhý najväčší silový výkon na svete – zdvihnutie vyše sto ton váhy za jeden večer.

35 ľudí strávilo tisíce hodín pri navrhovaní a stavaní kolotoča. Venovali ho ako dar Sri
Chinmoyovi za jeho neúnavnú službu miliónom ľudí po celom svete, ktorí hľadajú svoje
šťastie a celosvetovú harmóniu.

V to isté ráno Sri Chinmoy zdvihol 545 kg nad hlavu tak, že zdvihol dve obrovské
272,5 kg činky súčasne, každou rukou jednu. Prekonal tým svoj predošlý rekord, ktorý
vytvoril o 15 mesiacov predtým, keď zdvihol 100 libier. 

Bill Pearl, 5-násobný Mr. Universe, povedal o jeho zdvihu: „Sri Chinmoy zdvihol nad
hlavu väčšiu váhu než ktokoľvek iný v histórii silových športov. Nikto iný to nedokázal!"

Tisíce študentov Sri Chinmoya prišli do New Yorku na oslavu jeho narodenín, počas
ktorých sa konala aj záverečná slávnosť World Harmony Run (Svetový beh mieru) 24.
augusta 2005 pri OSN a tiež maratónske hudobné predstavenia Sri Chinmoya v hre na 74
klavírov, 74 fláut.  Sri Chinmoy navyše spamäti zaspieval 100 dušeplných piesní z 18 tisíc piesní, ktoré zložil.