World Harmony Run - veľkolepé finále v Prahe

Carl Lewis (USA) a Markéta Reedová, zástupkyňa pražského primátora bežia záverečné kilometre!

whrcl

Carl Lewis, Dana Zátopková, Pavla Šporcla

Praha, 6. októbra 2008 - World Harmony Run (Svetový beh mieru), štafetový beh, ktorý podporuje harmóniu vo svete odovzdávaním horiacej pochodne, skončil dnes svoju cestu po Európe.

Deväťnásobný víťaz olympijských hier Carl Lewis a zástupkyňa pražského primátora Markéta Reedová sa pridali k bežcom Svetového behu mieru a počas posledných kilometrov niesli mierovú pochodeň cez Karlov most a Staré mesto.

"Svetový beh harmónie, ktorý založil v roku 1987 Sri Chinmoy (najpokojnejší človek, akého poznám), inšpiroval milióny ľudí v Európe a na celom svete, aby urobili krok pre harmóniu a lepší svet", povedal Carl Lewis na prijatí bežcov v parlamente, Senáte a na Ministerstve školstva, mládeže a športu.

Delegácia bežcov, ktorú viedol Carl Lewis, hovorca Svetového behu mieru, štartovala dnes ráno od pražského hradu a pokračovala k parlamentu, kde ich prijala Anna Čurdová a podpredseda Senátu Jiří Liška. J. Liška sa symbolicky pripojil k Lewisovi a ostatným bežcom vo Valdštejnskej záhrade. Na Ministerstve školstva prevzal pochodeň zástupca ministra Jan Kocourek, ktorý potom viedol bežcov k Mosteckej veži. Tam odovzdal pochodeň zástupkyni pražského primátora M.Reedovej.

M.Reedová, Carl Lewis a ostatní bežci zo 49 krajín Európy potom bežali cez Karlov most na Staromestské námestie. Zástupkyňa primátora Prahy Markéta Reedová, Carl Lewis a výkonný riaditeľ behu Salil Wilson potom spolu zapálili oheň harmónie. Pochodeň Svetového behu mieru si podávali zástupcovia veľvyslanectiev, miest a ostatní hostia. Vyvrcholením ceremónie bola pieseň World Harmony Run, ktorú zložil zakladateľ behu Sri Chinmoy, v podaní známeho huslistu Pavla Šporcla (ktorý prevzal záštitu nad týmto behom v Českej republike), detského filharmonického orchestra z Liberca a pražského detského zboru Slavíčci. Po vypustení 7 holubíc pochodeň Svetového behu harmónie odovzdali zástupcom Írska, kde sa beh znova začne v roku 2010.

Európska vetva Svetového behu harmónie, štafetového behu na podporu medzinárodného priateľstva a porozumenia, sa začala 27. marca 2008 v Ríme. Bežci niesli pochodeň na trase 24 000 km cez 49 európskych krajín. Tohtoročný beh zavíta do 100 krajín v Európe, Ázii, Afrike, Severnej a užnej Amerike, Austrálii a na Novom Zélande. Predpokladá sa asi milión účastníkov. Svetový beh harmónie založil v roku 1987 indický filozof Sri Chinmoy (1931-2007), aby ľudia z rôznych krajín mohli vyjadriť svoju nádej a podporu pre harmonickejší svet. Beh organizuje bežecká organizácia World Harmony Run spolu s miestnymi úradmi, školami a športovými klubmi.