Človek je nesmrteľný

Na zdokonalenie nášho ľudského života potrebujeme radosť našej duše.

Keď žijeme vo fyzickom, tak prirodzené, potrebné a nevyhnutné sú mraky túžob. Keď žijeme v duši, tak prirodzené, potrebné a nevyhnutné sú všepresahujúce plamene ašpirácie.

Keď žijeme v duši, spontánne rozvíjame Boha. Jeho Mier, Blaho a Sila sa stávajú našimi vlastnými. Rozvíjame sa do duchovnej dokonalosti. Táto dokonalosť je naším božským dedičstvom v ľudskom tele a zároveň i naším nepozemským rodným právom na zemskom povrchu.

Človek v nás musí žiť pod ochrannými krídlami duše. Božské v nás musí na krídlach duše letieť a preletieť na Druhú stranu. Ľudské v nás potrebuje transformáciu - premenu. Božské v nás potrebuje manifestáciu - prejavenie sa.

Všetko očakávame od Boha. Je to to najlepšie a naj-múdrejšie, čo môžeme urobiť, pretože kto iný nám môže všetko splniť - v Nebi i na Zemi? Boh je naša vnútorná Tvár, Boh je náš vonkajší Úsmev. Boh určuje všetko v nás, cez nás a pre nás. Nedáva si žiadne podmienky a je nekonečne sebadávajúci. Jemu slú-žime. Naša sebazasväcujúca služba Ho odhaľuje.

Ľudský čin je s ničím neporovnateľný zázrak. Božský čin je Sobášom Jeho Nekonečného s Jeho Konečným.

Človek, odhaliac Boha, spozná svoju nesmrteľnosť!