Moje telo

Ó, moje telo, ty si dar od Najvyššieho. Nevyčerpateľné možnosti máš hlboko v sebe. Neporozumieť tebe, znamená neporozumieť vyvolenému nástroju Boha.

Nechceš, nesmieš a nedokážeš si svojou fyzickou silou podmaniť diaľavy sveta. Ponúkni svoje rastúce srdce srdciam ďaleko i blízko. Ponúkni svoju žiariacu dušu dušiam okolo, dole, hore. Iba potom sa staneš podmaniteľom a vlastníkom celého Božieho vesmíru.

Ó, moje telo, vzývaj svoju dušu, aby ťa vždy viedla. Vzývaj! Nikdy ťa nebude trápiť monotónnosť jednotvárneho života. Tvoje neprestajné napredovanie bude mať bleskovú rýchlosť... hore k Najvyššiemu, dovnútra k Najvnútornejšiemu, dopredu k Najvzdialenejšiemu.

Spievaj, spievaj pieseň Blaha v Nesmrteľnosti! Dýchaj, vdychuj dych Vedomia v Nesmrteľnosti! Ži, ži život Existencie v Nesmrteľnosti!

Smrť? Zomrieť nesmieš. Pretože tvoja smrť bude veľkou stratou pre ľudské a oveľa väčšou stratou pre Božské.

Bojuj, ó, moje telo, bojuj s nevedomosťou až do samého konca.

Nikdy nedovoľ nevedomosti, aby ťa zahalila svojím rúchom. Tvoje namáhavé úsilie bude korunované úspechom.

Ó, telo moje, zbohom vo večnosti. Nech každý tvoj pozemský rok má trilión napĺňajúcich rokov.

Boh - Večný Snívajúci sníva cez teba, s tebou. Boh Večná Skutočnosť žije pre teba, s tebou a v tebe.