Moja duša

Ó, Duša, ja som tvoje telo. Mám dnes tridsaťšesť rokov. Prajem si učiť sa od teba.

"Konaj dobro."

Ó, Duša, ja som tvoj vitál. Mám devätnásť rokov. Chcem sa učiť od teba.

"Buď dobrý."

Ó, Duša, ja, som tvoja myseľ. Mám šesťdesiat rokov. Potrebujem sa učiť od teba.

"Rozumej dobre."

Ó, Duša, ja som tvoje srdce. Mám štyri roky. Povedz mi, prosím, tajomstvo.

"Zostaň dobré."

Ó, Duša, znovu ja, tvoje telo. Čo robíš s tvojou bezhraničnou Láskou?

"Moju bezhraničnú Lásku rozširujem do neustále sa rozpínajúcich obzorov."

Ó, Duša, znovu ja, tvoj vitál. Čo robíš s tvojím Neko-nečným Mierom?

"Mojím Nekonečným Mierom napĺňam obrovské rozmery Minulosti, Prítomnosti a Budúcnosti."

Ó, Duša, znovu ja, tvoja myseľ. Čo robíš s tvojou Predstavou všetranscendujúcej Druhej strany?

"Mojou Predstavou všetranscendujúcej Druhej strany vystieram Zlaté hniezdo mojej Nekonečnej Skutočnosti."

Ó, Duša, ešte raz tvoje srdce. Povedz mi, prosím, tvoje absolútne tajomstvo.

"Žijem pre Najvyššieho a len pre Neho. To je moje Absolútne Tajomstvo."