Vôľa

Vôľa som ja.

Vôľa je moje Ja.

Moja Vôľa je absolútne a len Božia.

Aká je moja vnútomá Vôľa vo svete realizácie, taký je môj vonkajší život vo svete manifestácie. Pochybnostiam mojej mysle sa nič nezdá reálne. Vôli môjho srdca sa všetko zdá reálne. Zvíťaziť nad pochybnos-ťami znamená zjednotiť sa s dychom mojej Vôle.

Nebojím sa mojich emócií a sklamaní. Moje emócie a sklamania žijú v mojej Vôli odovzdanej Bohu a tak sú i v Jeho pevnej, nezlomnej Vôli. Keď moja vnútorná Vôľa energizuje moju vonkajšiu existenciu, rozplynú sa všetky moje trápenia a mučivé bolesti.

Pochybnosť chce zničiť moju myseľ. Strach chce zabiť moje srdce. Nevedomosť chce zahaliť moju dušu. Ašpirácia chce osvietiť môj život. Odovzdanie chce naplniť môj život.

Vôľa chce urobiť môj život nesmrteľným.
Moja pozemská Vôľa má vždy začiatok a koniec.
Moja Nebeská Vôľa nemá začiatku ani konca.
Vždy bola a vždy bude rovnaká.
Moja Vôľa je Večným
Príbytkom Pravdy, postaveným na skale Božskej
predstavy a Božskej skutočnosti.