Moje srdce

Ó, moje srdce, som na teba božsky pyšný. Nemáš hanebnú a zahanbujúcu chorobu - utrápenosť! Nikdy nepiješ smrteľný jed - pochybnosti!

Nič nemôže by jednoduchšie, než tvoje čisté túžby. Nič nemôže byť spontánnejšie, než tvoje žiariace city. Nič nemôže byť napÍňajúcejšie, než tvoja nesebecká láska. Nič nemá priamejší prístup k Najvyššiemu, než tvoje vnútorné volanie.

Ó, moje srdce, tvoj nebeský deň v pozemskom dni je pre realizáciu Boha. Tvoja nesmrteľná minúta v prchavej minúte je pre stelesnenie Boha. Tvoja odhaľujúca sekunda v miznúcej sekunde je pre prejavenie Boha.

Ó, moje srdce, ostatní členovia rodiny sa boja Boha. Ty nikdy. Ich neustály strach bez svetla je neustálym ochr¬nutím bez života. Ostatní si vyberajú cestu životom sami. Tebe ju vyberie Boh. Oni chcú zachrániť ľudstvo s tmavou nocou ich ega. Ty si praješ slúžiť ľudstvu s najjasnejším dňom tvojho zasvätenia. Ich víťazstvo je víťazstvom nad ľudstvom. Tvoje víťazstvo je víťazstvom nad sebou.

Ó, moje srdce, ó srdce moje, ty si čln môjho života. Plavíš sa po nezmapovaných moriach nevedomosti a dosahuješ zlaté pobrežie Druhej strany. Nie som sám, ó moje srdce, som s tvojou nahor stúpajúcou ašpiráciou. Ty tiež nie si samotné. V tebe a pre teba je úprimný dych môjho života.

Tvojou je nekolísavá Vôľa a nezlyhávajúca viera v Najvyššieho. Každý lupienok lotosu, žiariaceho hlboko v tvojom vnútri, sa neustále kúpe v nektárových lúčoch Transcendentálnej Blaženosti.

Ó, sladké, sladšie, najsladšie srdce moje, ty nie si len Božie. Boh je tiež tvoj.