Čo nám prináša meditácia

 Naše zdravie je založené na vzťahu medzi telom, mysľou a duchom – na dobrom zdraví každej z týchto častí. Fyzické telo samotné je len jednou súčasťou celkovej rovnice dobrého zdravia. Tento holistický princíp uznáva, že šťastná, pokojná myseľ a prosperujúci duchovný život sú hlavnými faktormi nášho fyzického zdravia. Tak ako stres a negatívne emócie ticho podkopávajú našu životnú energiu, pravidelná meditácia prináša novú, pozitívnu životnú silu – ktorá vzniká z inšpirácie, šťastia a pokoja – do každej časti našej bytosti a vytvára optimálne podmienky pre vitalitu a zdravie. Meditácia mení dokonca aj náš spánok – zlepšuje sa kvalita spánku a znižuje sa potreba spať dlho. Viac času a energie na to, aby sme mohli žiť svoj život!


Všetko sa začína vo vnútri

            To, ako sa cítime a ako fungujeme vo svojom vonkajšom živote do veľkej miery závisí na našom vnútornom živote – na našom šťastí, sebadôvere, nálade, na našom vedomí. Často nemáme dosť sily na to, aby sme zmenili veci, ktoré sa dejú vo vonkajšom svete, ale môžeme zmeniť spôsob, ako na ne reagujeme. Keď sme šťastní a pokojní, ľahšie sa vyrovnávame s problémami. Keď sme rozrušení alebo nešťastní, tie isté problémy sa stávajú nočnou morou. Všetky skúsenosti v našom živote sú podfarbené naším vedomím – život je výtvorom našej vlastnej mysle! Meditácia vytvára rovnováhu medzi vonkajším a vnútorným svetom a vynáša na povrch jasnejšie stránky našej bytosti – radosť, pokoj, láskavosť, silu. Tieto znovuobjavené pozitívne kvality menia náš celkový pohľad na život, pretože všetko sa začína vo vnútri.

            Počas mnohých storočí veľkí mudrci a učitelia hovorili stále sa opakujúce myšlienky a pravdy. Jednou z nich je viera v krásu a múdrosť ľudskej duše. Sri Chinmoy opisuje dušu ako nášho vnútorného kormidelníka. Je to naše najvyššie Ja, naše pravé Ja, náš vlastný sprievodca životom. Čím viac počúvame svoju dušu, tým viac prekvitá a prosperuje náš vonkajší život – a je to práve ticho meditácie, ktoré nám umožní cítiť a vnímať múdrosť duše. Vo všetkých životných situáciách – pri správnom rozhodovaní, riešení problémov či hľadaní naplnenia a zmyslu života – vnútorný kormidelník nám ukazuje cestu a my sa učíme získavať k nemu prístup svojou prehlbujúcou sa skúsenosťou meditácie.

Zvláštny sľub duše

            Veľkí mudrci tiež hovoria, že každá duša je jedinečná a má na Zemi vykonať niečo veľmi zvláštne. Keď počúvame svojho vnútorného kormidelníka, začíname cítiť a chápať, čo je najhlbším zmyslom nášho života, a potom sa náš vonkajší život zharmonizuje s týmto poznaním. Objavenie a naplnenie zvláštneho sľubu duše prináša pocit hlbokého šťastia.

Sila mysle

            Mnohé techniky, ktoré sa používajú pri  učení meditácie, majú spoločnú tému – ovládnutie a sústredenie sily mysle. Prínos a pozitívne výsledky tohto úsilia sú početné – schopnosť rýchlo sa sústrediť, zlepšenie pamäti, pokoj mysle počas meditácie, ktorý nám umožňuje ponoriť sa do hlbších, intuitívnych, tvorivých a inšpirujúcich častí našej bytosti.


Sila srdca

            Sri Chinmoy kladie veľký dôraz na duchovné srdce, pretože v ňom sa  nachádza veľa dôležitých duchovných vlastností. Rozširuje a prehlbuje schopnosť lásky, súcit s ostatnými, jednotu so všetkým živým, vnútornú múdrosť, šťastie bez túžob, ktoré sa ako vôňa vnútorného kvetu šíria v našom živote – skutočný poklad, ktorý čaká na svoje odhalenie! Srdce nepozná ego, je to neohraničené vedomie, ažiť v srdci znamená odhaliť  tajomstvo skutočného šťastia. Jedna z hlavných vetiev jogy - bhakti joga – je zameraná práve na duchovné srdce. Sila lásky  tu smeruje k Bohu a vidí božské vo všetkom.

Pokoj

Meditácia nás urobí pokojnými. Tento pokoj vzniká s postupným prijatím seba samého a zväčšujúcou sa sebadôverou. Je to vnútorný pokoj, ktorý pochádza z hĺbky našej bytosti. Tento pokoj nie je pasívny či krehký  – je veľmi mocný a dynamický. Vnútorný pokoj nás prenesie ponad úspechy či sklamania, pozitívne aj negatívne stránky života – zanechá v nás neochvejný mier a pocit odpútanosti  tvárou v tvár premenlivému šťastiu a búrkam života. Ľudia, ktorí si vytvorili vnútorný mier, sú veľmi mocní.

Prebudenie

Meditácia je prebudením našej pravej podstaty. Je to duchovná cesta k osvieteniu, realizácii seba samého a jednote s Bohom.  Preto by sme mali byť vďační za to, že meditujeme. Vedome sme sa vydali na veľkú cestu prebudenia, ktorá sa nachádza v samotnom srdci každého ľudského stvorenia.


 - Jogyata Dallas

Jogyata je členom  Sri Chinmoy CentreAucklandand. Už viac než 20 rokov vedie kurzy meditácie na Novom Zélande.