Čo sú zázraky

Čo môže byť väčším zázrakom, ako keď konečná ľudská bytosť prosí Nekonečné o Mier, Svetlo a Blaženosť? Konečné chce objať Nekonečné. Pozemsky spútané vedomie chce byť premenené na Nebesky slobodné vedomie. Nekonečný Duch sa chce prejaviť v konečnom a cez konečné telo. Nie sú to zázraky najvyššieho rádu? Môže ľudská bytosť dosiahnuť väčší zázrak, než je realizácia Boha? Realizácia Boha znamená vedomé prijatie živého Boha človekom. Realizácia Boha znamená stelesnenie nekonečného Mieru, Svetla a Blaženosti človekom tu v pozemskom tele. Hľadajúci začiatočník cíti, že najväčším zázrakom na Zemi je realizácia Boha. Ale keď bude pokročilý, alebo keď realizuje Boha, spozná, že realizácia Boha je niečo absolútne normálne, normálnejšie než naše každodenné činnosti: práca, jedlo, spánok a hra.

Boh je Kozmický strom. Strom má vetvy, listy, kvety a plody. Strom, ktorý nemá vetvy, listy, kvety a plody nie je strom. Na príklade stromu môžeme pochopiť, že Boh nás potrebuje a my potrebujeme Boha. Strom potrebuje listy, kvety a plody a listy, kvety a plody potrebujú zdroj, ktorým je strom. Obrovské more nemôže byť morom bez nespočetných kvapiek vody. More potrebuje existenciu nespočetných kvapiek vody a kvapky potrebujú existenciu mora. Potrebujeme Boha tak, ako malé kvapky potrebujú oceán a Boh potrebuje nás, ako oceán potrebuje kvapky. Potrebujeme Boha pre svoju najvyššiu realizáciu a Boh potrebuje nás pre svoju najvyššiu manifestáciu tu na Zemi. Keď si uvedomíme, že potrebujemeNajvyššieho, realizácia Boha nie je zázrak. Ale keď si to neuvedomujeme, zdá sa to ako najväčší zázrak, že by slabá ľudská bytosť ako my mohla myslieť na realizáciu Boha, že by sme mohli myslieť na Nekonečného Boha, ktorý sa prejavuje v malom, konečnom tele a cez neho. Na fyzickej úrovni je to naozaj zázrak. Ale na vnútornej úrovni to nie je zázrak, pretože Boh a človek sú navzájom spojení.

Nakoniec, čo je to sila zázraku? Sila zázraku je to, čo ja dokážem a ty nedokážeš urobiť. Ak niečo dokážeme obidvaja, potom to už nie je zázrak. Keď je nejaká vec na Zemi veľmi ťažká, takmer nemožná, je to ako zázrak.

Dieťa chodí do škôlky a jeho starší brat chodí na univerzitu. Keď dieťa vidí, ako jeho starší brat študuje veľmi veľké knihy o toľkých rôznych veciach, keď ho vidí, ako číta, píše a učí sa rôzne veci, pre dieťa to nie je nič iné ako zázrak. Ale o 15 rokov dieťa ľahko dokáže to isté. Bude študovať veľké knihy, chodiť na univerzitu, čítať a písať ako jeho starší brat. Teraz ešte nevie, že aj ono má rovnaké schopnosti, a pretože to nevie, myslí si, že jeho brat robí zázraky.

Veľkí duchovní Majstri jako Kristus, Pán Krišna a Budha robili na vonkajšom svete veľmi veľa zázrakov. Ale ďaleko najväčším zázrakom bola ich samotná prítomnosť na Zemi. Navonok Kristus vykonal 45 najväčších zázrakov, ale vo vnútornom svete vykonal milióny a milióny zázrakov, ktoré neboli zaznamenané a ktoré nikdy nemôžu byť zaznamenané, iba v Srdci Najvyššieho. Omnoho väčším zázrakom, než všetky jeho vonkajšie zázraky bola jeho fyzická prítomnosť na Zemi. Najväčším zázrakom zo všetkých bolo jeho nesmrteľné Vedomie, ktoré viedlo a pozdvihlo vedomie Zeme. To isté platí o všetkých skutočných duchovných Majstroch.

Slovo „zázrak“ znamená niečo nádherné, ak nie neuveriteľné. Je to čin, prekonávajúci zákony prírody, ktorý urobila nejaká neviditeľná božská bytosť. Boh nepodlieha žiadnym zákonom. Aby pomohol duchovnému pokroku Svojho stvorenia, je celkom prirodzené, že robí veci, ktoré prekonávajú materiálne zákony a ktoré narúšajú naše vytvorené predstavy.

Sri Chinmoy: The Power Within