Purabi - domovská stránka

Keď sa pozeráme na svoj život a snažíme sa zhodnotiť, čo podstatné sme sa naučili, zistíme, že to vôbec nie je ľahké. Ako vybrať z rýchlo plynúcej rieky života tie zrnká múdrosti, pre ktoré sa tu oplatilo byť.. Pri pohľade späť si uvedomujem, že ma rieka života stále niesla - niekedy aj napriek mojim protestom - k oceánu duchovnosti, a to je jediná vec, o ktorá stojí za to, aby som sa o ňu podelila...