Verím v zázraky?

Verím v zázraky? Áno, verím! Chcem vidieť zázraky vo svojom živote? Áno, chcem! Každý deň chcem vstať o šiestej hodine ráno, modliť sa k Bohu a meditovať na Boha. Ak to dokážem, bude to prvý zázrak v mojom živote.

Druhý zázrak, ktorý chcem vidieť vo svojom živote je tento: desať letmých sekúnd budem ponúkať svoje vďačné srdce svojmu Milovanému Najvyššiemu. Tretí zázrak, ktorý chcem, je, aby som sa dokázal modliť bez očakávania. Budem sa modliť k svojmu Milovanému Najvyššiemu za Mier, Lásku a Svetlo, ale ak nesplní moju modlitbu, nebude mi to vadiť. Budem sa naďalej modliť, aby som sa stal dobrým nástrojom, pretože cítim, že keď sa budem modliť, môžem sa stať dobrým nástrojom svojho Milovaného Najvyššieho. Sú ešte ďalšie zázraky, ktoré chcem vidieť vo svojom živote. Keď budem meditovať, veľmi úprimne si želám, aby som nedovolil žiadnej myšlienke vstúpiť do svojej mysle. Počas svojej meditácie chcem, aby moja myseľ bola plná mieru, pokojná a tichá. Počas svojej meditácie budem v tichu spievať pieseň víťazstva a túto pieseň venujem svojmu vnútornému Kormidelníkovi. Pošas meditácie budem pozorovať iba jednu vec: Rastie alebo klesá moje odovzdanie sa Vôli Najvyššieho? Počas svojej meditácie sa v každom okamihu pokúsim zvýšiť svoje odovzdanie. Budem meditovať na rozsiahlosť vo svojom vonkajšom živote a na dokonalosť vo svojom vnútornom živote. Pokúsim sa meditovať aspoň pol hodiny bez prestávky, dušeplne, oddane a bezpodmienečne Na konci svojej meditácie znova ponúknem svoje vďačné srdce svojmu Milovanému Najvyššiemu aspoň na desať sekúnd, pretože On mi zo Svojej nekonečnej Štedrosti umožnil, aby som vykonal prvý zázrak: aby som vstal zavčasu ráno a skončil svoju letargiu a spánok nevedomosti.

Počas dňa sa pokúsim spievať v najväčšej hĺbke svojho srdca malé, ale významné a plodné posolstvo: „Boh pre Boha samotného.“ Duchovnosť znamená Boh pre Boha samotného. Vnútorný plač znamená Boh pre Boha samotného. Dokonalosť nášho života znamená Boh pre Boha samotného. Keď hľadajúci dušeplne volá „Boh pre Boha samotného“, Nekonečnosť, Večnosť a Nesmrteľnosť už nebudú nejasnými slovami, ale absolútnou skutočnosťou, ktorá rozkvitne pomaly, ale iste a neomylne v jeho srdci. Odteraz budem milovať svojho Pána pre Neho samotného. Budem Ho tešiť Jeho vlastným Spôsobom. V tichu budem hovoriť: „Boh pre Boha samotného“. Keď to všetko dokážem, potom vykonám mnoho zázrakov vo svojom vlastnom živote.

Sri Chinmoy: The Power Within