Karma

Karma existuje kvôli rozvoju duše. „Karma“ je sanskritské slovo, odvodené od koreňa „kri“, „robiť“. Čokoľvek robíme, hovoríme alebo si myslíme, je karma. Zákon, ktorý riadi vesmír, sa nazýva zákon karmy. Zároveň, duša je ďaleko nad osídlami príčiny a následku. Je spojovníkom medzi všetkým, čo predchádzalo a všetkým, čo nasleduje. Je obohacovaná skúsenosťami, ktoré človek získava prostredníctvom zákona karmy.

Otázka: Majú naše minulé životy nejaký vplyv na náš súčasný život?

Sri Chinmoy: Určite, v podstate si nesieme minulosť so sebou. Je to jako neustály prúd z minulosti do prítomnosti. Ale ja vždy hovorím: „Minulosť je prach.“ Hovorím to preto, že minulosť nás neurobila tým, čím chceme byť. Ak sa zaoberám minulosťou, možno zistím, že som bol v jednej inkarnácii zlodejom alebo niečím hrozným. Alebo, ak vstúpim do jednej zo svojich minulých inkarnácií a zistím, že som vtedy bol prezidentom Spojených štátov, uvidím, že dokonca aj vtedy som bol plný trápenia a nespokojnosti. Ani jedno z týchto odhalení nás nepoteší. Ašpirujúci človek chce vnútornú radosť. Takže hľadajúci musí ísť dopredu so svojou vlastnou ašpiráciou, koncentráciou a meditáciou. Ak už začal život ašpirácie v jednej zo svojich minulých inkarnácií, zvyčajne vo svojom súčasnom živote začne ašpirovať veľmi mladý. Ak bol niekto v poslednom živote duchovne úprimný, nebude čakať, kým zostarne, aby znovu začal duchovný život.

Môže sa stať, že okolnosti v novom živote sú zlé, jeho okolie nie je povzbudivé. Takže bude musieť ísť pomaly a postupne, pretože nemá dostatočnú podporu svojich rodičov. Ale ak bol veľkým ašpirantom, potom sa narodí do veľmi duchovnej rodiny a vstúpi do duchovného života skoro. Väčšina veľkých duchovných Majstrov prišla do vysoko duchovných rodín. Ale Božia Hra nie je viazaná žiadnym plánom a je možné, že Boh pošle duchovného Majstra do veľmi neašpirujúcej rodiny.

Keď ašpirujúci vstúpi do skutočného duchovného života, potom zákon karmy, ak je tam zlá karma, môže byť zrušený. Ináč je zákon karmy naozaj nemilosrdný. Musíte zaplatiť daň, niet inej cesty. Len Božia nekonečná Milosť môže zrušiť následok zlej karmy a urýchliť výsledky dobrej karmy. Takže ak človek naozaj chce duchovný život, potom úprimným cvičením každý deň môže do určitej miery stáť nad zákonom karmy, pretože Boh určite zošle Svoju nesmiernu Milosť na oddanú hlavu a srdce ašpiranta. Ale obyčajný človek sa musí zákonu karmy podriadiť.

Otázka: Ako môžeme uniknúť z puta karmy?

Sri Chinmoy: Najľahší a najúčinnejší spôsob, ako sa oslobodiť z puta karmy, je cítiť, že nie ste ten, kto koná. Ste len nástroj. Nástroj nie je zodpovedný, ale ten, kto koná , je zodpovedný. Ten, kto koná, je Boh. Ak človek dokáže po celý čas cítiť, že je tu Niekto iný, kto koná, a on je len nástrojom, potom ten, kto koná, bude zodpovedný. Bohužiaľ, v každodennom živote je nemožné, aby si bežný človek myslel a cítil, že on nie je ten, kto koná. Ak urobí niečo zlé, okamžite sa bude preklínať a povie „Urobil som chybu“. Ale ak urobí niečo dobré, nafúkne sa od pýchy a bude mať pocit, že to urobil on sám. Naše ľudské konanie nás núti, aby sme cítili, že si zaslúžime jeho plody. Ale ak cítime, že nie sme ten, kto koná, že koná Boh, okamžite ovocie, výsledok, ide k tomu, kto skutočne konal. A kto je tá osoba? Je to Boh, Najvyšší.

Takže ktokoľvek na Zemi sa môže oslobodiť z puta karmy len tým, že zmení svoj postoj voči karme. Ak je hľadajúci úprimný, ak ašpiruje, skôr či neskôr dosiahne oslobodenie a realizáciu. Keď človek realizuje Boha, oslobodí sa z pút nevedomosti. Potom už nie je viazaný zákonom karmy. Potom robí iný druh karmy, ktorá sa v Sanskrite nazýva agami karma. Agami karmu robí oslobodená duša, realizovaný človek. Keď niečo robí, nie je spútaný výsledkom svojej práce, dobrým alebo zlým, pretože veľmi dobre vie, že on je len nástroj a nie ten, kto koná.

Takže po realizácii, po oslobodení, človek nemôže byť spútaný karmou. Zároveň, musí pracovať vo svete, aby prejavil božské, Najvyššie, tu na Zemi. Oslobodenie neznamená, že prestaneme pracovať. Oslobodenie znamená, že prijmeme prácu, aby sme prejavilo Božské v nás. Toto prejavenie je možné dosiahnuť tu na Zemi, keď hľadajúci cíti, že je len kanálom, nástrojom Boha – Toho, kto skutočne koná.

Otázka: Hovoríte o národe, akoby to bola jedna osoba. Ale národ sa skladá z miliónov ľudí s rôznou úrovňou vedomia. Ako potom môžete vysvetliť karmu národa?

Sri Chinmoy: Národ je ako telo, ktoré sa skladá z miliónov buniek. Ak jedna bunka dosiahne niečo veľké, je to úspech celého tela. Ak jedna bunka dosiahne vyššie vedomie, zlepší sa vedomie celého tela. Ak jeden človek v národe ašpiruje, vedomie toho národa sa zvýši. Na druhej strane, ak jedna bunka zoslabne, ochorie, celé telo sa oslabí. Vedomie národa je kolektívny jav. Každý jednotlivec môže zvýšiť alebo znížiť úroveň svojho národa. Podobne, každý národ by mal cítiť, že je vetvou kozmického stromu. Dosiahnutie jednej vetvy je dosiahnutím celého stromu.

Ak sa my, ako národ, pokúsime prekonať svoje obmedzenia, alebo dokonca aj svoje dosiahnutia, iba vtedy môžeme byť dokonalí. Keď prekonávame svoje obmedzenia a prekračujeme svoje dosiahnutia, cítime, že vedome alebo nevedome inšpirujeme aj iné národy. Ak žijú vo svete vitálu, budú na nás žiarliť. Ale ak žijú v srdci, uvidia, že aj oni majú schopnosť robiť to, čo robíme my. Úprimný národ vidí a cíti, že iný národ stúpa na vyššiu úroveň svojím osobným úsilím, ašpiráciou zlepšiť seba samého. Úprimný národ sa potom sám seba opýta, čo mu bráni, aby vystúpil na tú istú úroveň a uvidí, že je to len nedostatok nadšenia, nedostatok úsilia.

Niekedy ľudia hovoria, že niektoré národy nedostávajú príležitosť. Chcem povedať, že to nie je pravda. Čo je to príležitosť? Príležitosť je vedomé prijatie božskosti v našom vnútri. Národ môže povedať, že upadol alebo zlyhal, pretože nemá rovnaké schopnosti alebo príležitosti. Ale chcem povedať, že tak to nie je! Príležitosť prišla zhora. Schopnosti prišli zvnútra. Avšak národ neuchopil svoju príležitosť, nevyužil svoje schopnosti. Žiadny národ na svete nemôže zostať neuspokojený a nenaplnený, ak úprimne ašpiruje – to znamená, ak jeho občania úprimne ašpirujú.

Národ môže mať karmickú minulosť, a keď sa človek narodí do určitého národa, alebo žije v tomto národe, podieľa sa na jeho karmickej minulosti. Taktiež pomáha vytvárať karmickú budúcnosť národa. Takže musíte vedieť, že ak je národ zaostalý, nie je to kvôli nedostatku príležitostí, ale kvôli nedostatku ašpirácie alebo nedostatočnému vývoju jeho obyvateľov. Ak má národ dobré kvality a dobrý osud, alebo zlé kvality a zlý osud, je to kvôli vedomiu ľudí toho národa.

Sri Chinmoy: Vnútorná sila