Ako vznikla nevedomosť?

Otázka: Ako vznikla nevedomosť?

Sri Chinmoy: Začali sme svoju cestu so svetlom. Na začiatku našej cesty nevedomosť neexistovala. Ale čo sa stalo? Boh nám dal obmedzenú slobodu, dokonca aj na vonkajšej úrovni, a my sme ju zneužili. Dovolili sme temným a nebožským silám, aby vstúpili do nášho vedomia. Odtiaľ vstúpili do celého sveta.

Na začiatku nebola žiadna nevedomosť. Sme to my, kto stvoril nevedomosť, hlavne svojou mysľou. Zvyčajne žijeme v mysli a nie v srdci. Pozemská myseľ, fyzická myseľ, potrebuje nesmierne veľa svetla, buď zvnútra alebo zhora. Ale my ho nehľadáme. Stále používame myseľ nesprávne. Myslíme si, že sme na omnoho vyššej úrovni ako zvieratá. Keď sa pozeráme na zvieratá, myslíme si: „Stále bojujú. Zabíjajú sa navzájom. Žijú v nevedomosti.“ Ale keď ideme hlboko dovnútra, vidíme, že aj my robíme to isté vo svojej mysli: bojujeme, myslíme si zlé veci o druhých, ignorujeme vnútorný hlas svojej duše…

Začali sme svoju cestu pred mnohými , mnohými storočiami a od samého začiatku ideme nesprávnym smerom. Preto je to teraz také ťažké. Ale ak pomaly ale isto pobežíme k Cieľu, potom nás Cieľ nemôže zaprieť. Musíme dosiahnuť Cieľ, ktorým je svetlo, cez svetlo samotné.

Otázka: Ako môžeme bojovať proti negatívnym silám?

Sri Chinmoy: Každý deň zavčasu ráno musíme aspoň päť minút cvičiť pozitívne myslenie, pozitívnu vôľu, pozitívnu energiu. Musíme si povedať, že pravda v nás existuje a teraz sa ide prejaviť. Potom sa snažme cítiť, že pravda sa už stelesnila. Nakoniec sa snažme cítiť, že je potrebné, aby sme pravdu odhalili a prejavili v sebe a cez seba.

Veľmi často dovolíme, aby nás napadli negatívne sily. Ak im nedáme príležitosť, negatívne sily musia od nás zostať na tisíce kilometrov vzdialené. Ak máme stále dobré myšlienky, božské myšlienky, čisté myšlienky, potom negatívne sily s nami nemôžu zostať. Ale ak prechovávame nebožské myšlienky, potom Božská sila do nás nemôže vstúpiť, pretože vie, že vo chvíli, keď do nás vstúpi, bude zadusená. Bohužiaľ, ľudské bytosti majú nesmierne potešenie z toho, keď si uchovávajú nebožské myšlienky. Keď sa zaoberali päť minút božskými myšlienkami, potom považujú za oddych, ak sa zaoberajú nebožskými myšlienkami.

Keď dokážeme rozoznať negatívne sily, znamená to, že sme už prebudení. Pre neašpirujúceho človeka neexistuje nič také ako negatívna alebo pozitívna sila. Nedokáže to rozlíšiť. Odovzdal sa temným silám, ktoré sú väčšinu času okolo neho. Nazýva to svojím osudom. Ale ašpirujúca duša sa nikdy neodovzdá osudu, odovzdá sa len svojmu Vnútornému kormidelníkovi, Najvyššiemu.

Čo je to osud? Je to len prekážka, ktorú spôsobila obmedzenosť. Táto obmedzenosť prišla priamo z temnoty. Temnota je dieťaťom nevedomosti. Takže sa snažme, všetci z nás, zavčasu ráno, privítať božské myšlienky, božskú čistotu, božské svetlo, božskú pravdu. Potom sa negatívne myšlienky, negatívne predstavy a negatívne sily neodvážia do nás vstúpiť.

Sri Chinmoy: Vnútorná sila