Novosť

Ak chceš cítiť novosť
v novom roku,
musíš túto novosť získať
z nového roku samotného.

Nový rok, má všetku novosť:
nový prísľub,
nový úspech,
nový pokrok.

Sri Chinmoy: Ten Thousand Flower-Flames, Part 52

            Novosť je nanajvýš dôležitá. Vždy, keď vzývame novosť, novosť nám dá nádej. Novosť nám dá prísľub. Opäť, novosť prináša posolstvo naplnenia. Čokoľvek, čo je staré, nie je úplné. Všetko, čo je nové, je plné nádeje. V novosti je nádej a prísľub, že budeme úplní. Staré veci nikdy nemôžu stelesňovať celú skutočnosť. Je to neustále sa prekonávajúca novosť, ktorá nám prináša posolstvo kompletnosti.

            Každý deň myslite na seba ako na kvet. Ráno môžete na seba myslieť ako na púčik. Potom napoludnie cíťte, že tento púčik rozkvitol. Nakoniec, večer myslite na seba ako na plne rozkvitnutý lotos. Všetko sa začalo s novosťou. Keď bol kvet malým púčikom, bol nový. Keď rozkvitol, zase bol nový. Potom večer, keď bol plne rozkvitnutý, opäť bol nový. Ráno je novosť kvetu iba maličká. Napoludnie je o trochu väčšia. Večer je najväčšia. To je život večnej novosti.

            Novosť vždy prináša nádej. Novosť vždy prináša prísľub. To, čo v živote potrebujeme, je nádej a prísľub, nádej a prísľub. Novosť vždy nesie posolstvo nádeje, posolstvo prísľubu a posolstvo naplnenia, božského naplnenia.

Sri Chinmoy:Rainbow-Flowers, Part 3