9. APRÍL

Ašpirácia spáli vonkajšiu nečistotu a nedokonalosť a súčasne prečistí všetko, čo ruší naše vnútorné vedomie.

Keď bol v tebe zapálený plameň ašpirácie a horí nanajvýš účinne, musíš mu dovoliť, aby žiaril naplno. Uvidíš, že vonkajší svet, rušivý svet, je v skutočnosti hlboko v tebe. Potom veci, ktoré musia byť premenené, budú premenené. Neexistuje iný spôsob, ako bojovať proti vonkajším rušivým vplyvom, ako udržiavať plameň ašpirácie neustále horiaci.

Medituj s najväčším nadšením,
ak chceš urobiť ten najrýchlejší pokrok
vo svojom srdci ašpirácie
a vo svojom živote oddanosti.