24.Január

Ak sa oddáš niečomu alebo niekomu, potom skôr alebo neskôr dosiahneš úspech v čomkoľvek, o čo sa snažíš.

Mal by si sa neustále pýtať sám seba na jednu vec: chceš Boha alebo chceš nevedomosť? Obaja stoja v každom okamžiku priamo pred tebou a musíš si vybrať. Človek nemôže slúžiť dvom pánom. A tak keď títo dvaja páni stoja pred tebou, musíš sa okamžite rozhodnúť, ktorého z nich chceš. Ak si vyberieš Boha, potom k Nemu musíš prísť a vstúpiť do Neho. A zakaždým, keď vystúpiš z božského vedomia, mal by si do neho znovu vstúpiť. Ak dokážeš opätovne a verne vstupovať do Božieho Vedomia zakaždým, keď z neho vystúpiš, napokon dosiahneš bod, kde z neho už nebudeš vychádzať a vstupovať do nevedomosti. Príde deň, keď tvoja vedomá voľba Boha bude trvalá a ty úplne a navždy splynieš s Bohom.

Nemysli si,
Že to nedokážeš urobiť.
Len mysli na to, že Boh
Sa určite chystá urobiť to
V tebe a pre teba.