26.Január

Nezáleží na tom, či výsledkom je úspech alebo zlyhanie. Ak nie sme ani v najmenšom pripútaní k výsledkom, naše vedomie sa okamžite rozpína. Ak sa nestaráme o plody svojich činov, Najvyšší nás odmení Svojím vlastným spôsobom.

Boh samotný je nad úspechom a zlyhaním. Ak sa chceš úplne a neoddeliteľne zjednotiť s Božou Vôľou, potom nemysli ani na úspech ani na zlyhanie. Mysli len na to, aby si potešil Najvyššieho. V našich ľudských očiach naplnením nádeje je úspech. Ale naplnenie Božej Vôle ide ďaleko za takzvaný zlyhanie alebo úspech a toto je to, čo je nanajvýš dôležité. Božské naplnenie je vždy nad vonkajšími výsledkami. Výsledkom porozumieme a získame z nich najviac len vtedy, keď sa bezvýhradne zjednotíme s Božou Vôľou.

Srdce hľadajúceho
Sa nestará ani o úspech
Ani o zlyhanie.
Srdce hľadajúceho
Túži po neustálom prijímaní Boha
A
Božej neustálej,
Bezpodmienečnej skúsenosti
V živote a prostredníctvom života hľadajúceho.