28.Január

V druhých vidím jedinečnosť. Znamená to, že Boh ma už požehnal so svojou plnosťou.

Boh chce, aby všetky ľudské bytosti – všetky Jeho stvorenia – mali svoju vlastnú jedinečnosť. Stvorenie je také, že v Božom prejavení žiadne dve ľudské bytosti nie sú rovnaké. Dokonca ani dva naše prsty nie sú rovnaké: jeden je kratší, druhý je dlhší. Vo Svojom stvorení sa Boh chce tešiť nekonečnými spôsobmi. Žiadne dve bytosti nie sú rovnaké. Tak aj my by sme nemali byť kópiami nikoho druhého.

Choď za, ďalej a ďalej!
Neobmedzuj sa
Porovnávaním s inými
Alebo dokonca so samým sebou.