9.Január

Hovor a konaj vždy zo srdca svojej štedrosti.

Keď máš skutočne čo ponúknuť svetu, vtedy sa môžeš stať naozaj pokorným. Strom, keď nemá žiadne ovocie, ktoré by mohol ponúknuť, zostáva vzpriamený. Ale keď je obsypaný plodmi, skláňa sa nadol. Ak máš pravú pokoru, je to znamenie, že máš niečo, čo môžeš ponúknuť ľudstvu. Ak prekypuješ pýchou a egom, potom nikto nebude schopný od teba získať nič cenné.

Modli sa, aby Boh
nielen použil tvoju ochotu,
Ale tiež premenil tvoju namyslenosť
na nesebeckosť.