My Master

My Master

My Master is my life’s only wealth,
Inside each atom breathes His Divine Breath.
He is the Grace that has descended from Above,
Into this world He came from His Celestial Home.

With His all-permeating Light
He is constantly feeding all thirsty hearts
Of those who are crying for Him,
Worshiping Him, loving Him and serving Him.

For all is His Heart’s Compassion,
He takes away our ignorance-illusion.
He awakens us from bondage-dream,
Into the Divine Life to grow
With our hearts` gratitude-stream.

Sacred, most sacred
Is the presence of my Master-Lord,
Beautiful,  most beautiful
Is His loving Heart,
Powerful, most powerful
Are His blessings
In the Nectar-flooded Heart-Sky.
Môj Majster

Môj Majster je jediným bohatstvom môjho života.
V každom atóme dýcha Jeho Božský Dych.
On je Milosťou, ktorá zostúpila Zhora.
Zo svojho Nebeského Domova prišiel na tento svet.

Svojím všetko prenikajúcim Svetlom
neprestajne sýti všetky smädné srdcia
tých, ktorí za ním plačú,
uctievajú Ho, milujú Ho a slúžia Mu.

Súcit Jeho Srdca je pre všetkých.
Berie preč našu ilúziu nevedomosti,
budí nás zo sna spútanosti,
aby sme rástli do Božského Života
s prúdom vďačnosti našich sŕdc.

Posvätná, veľmi posvätná
je prítomnosť môjho Majstra-Pána.
Nádherné, veľmi nádherné
je Jeho milujúce Srdce.
Mocné, veľmi mocné
je Jeho požehnanie
na Nektárom zaplavenej Oblohe Srdca.
Martina, Február 2004 Bratislava