Ďalší beh

Ak budem bežať
ďalší beh,
dostanem ďalšiu Milosť?
Zostane mi široký úsmev
na unavenej,
ale šťastnej tvári?
Arpan, New York