Budhovo poselství

Budhovo poselství

(inspirováno stejnojmenným příběhem od Sri Chinmoye)

dita1
 Já král Ashoka
 konečně vládnu této zemi.
 Nyní již nikdo
 nevyrovná se mi.

 Ať třesou se
 nepřátelé moji,
 raději ať každý
 na straně mé stojí.

 Nechť země má
 je veliká,
 nepřítel ať
 rychle utíká.

 Chci vládnout
 všemu a všem,
 každý mi
 musí být otrokem.

 Hněv ve mně
 už dlouho spal,
 nyní jsem mu
 volný průchod dal.

 Všude ať vládne panika,
 každý ať smutně naříká,
 ať bolestí a žalem
 sténá zem,
 já sám tím peklem
 prošel jsem.

 Vše se vyplnilo,
 tak jak jsem chtěl,
 proč ještě klid svůj
 jsem nenašel.

 Všude kolem leží
 mrtvá těla,
 kam hrdost moje
 se poděla?

 Je slyšet
 pláč, nářek a žal,
 kdo smyje vinu ze mě,
 když jsem král?

 Vše dal bych,
 abych čas vrátil zpět,
 pozdě je již,
 pozdě na nářek.

 Na světe není nic,
 co by omluvilo mé činy,
 a dokázalo,
 že jsem bez viny.

 Obraz můj v zrcadle
 trýzní duši mou,
 ať už si mě
 satani odnesou.

 Co s životem,
 který tolik ublížil?
 Co s ním?

 Buddham saranam gacchami
(pán Budha je
    mým útočištěm).

 Slyším zpěv
 nebo se mi to zdá?
 Bdím
 nebo jsem v snách?

 Ta tři slova
 vstoupila do duše mé,
 kdo zpívá tu píseň
 jež mne k Bohu zve?

 Ta tři slova
 v uších mi zní,
 svět znovu
 je nádherný.

 Slzy tečou mi
 po tvářích,
 co mám dělat teď,
 co dělat dřív?

 Chvátám, běžím, letím
 naděje plný,
 abych našel toho,
 kdo rozezněl ve mně tyto
 struny.

 Byl to mnich či světec
 nevím sám,
 ale dlouho jsem
 při něm stál a jeho zpěvu
 naslouchal.

 Usmál se na mě
 a řekl mi,
 buď služebníkem
    Pána Budhy
 na zemi.

 Tiše svoji hlavu
 sklonil jsem,
 od něj pak požehnání
 přijal jsem.

 Vrátivši se
 do paláce svého,
 vyslékl jsem se
 z roucha klálovského.

 Vzal jsem si
 okrový šat a hůl
 a z paláce svého
 tiše vyklouznul.

 Pán Budha mi odpuštění dal,
 snad sloužím mu dost,
 když na pilíře píšu:
 NENÁSILÍ JE NEJVĚTŠÍ
    CTNOST.
dita2
 You forgive me;
Therefore I am still alive.
 You love me;
Therefore I am still alive.
 You have cought my hand;
Therefore I am still alive.
 I am Your Compassion-Flute;
Therefore I am still alive.

 Odpouštíš mi
to proto jsem ještě naživu.
 Miluješ mne
to proto jsem ještě naživu.
 Chytil jsi mou ruku
to proto jsem ještě naživu.
 Jsem Flétnou Tvého Soucitu
to proto jsem ještě naživu.

     Sri Chinmoy
zahraničný korešpondet Jitka 2.1.2008