Budhovo poselství

Budhovo poselství

(inspirováno stejnojmenným příběhem od Sri Chinmoye)

dita1 Já král Ashoka konečně vládnu této zemi. Nyní již nikdo nevyrovná se mi. Ať třesou se nepřátelé moji, raději ať každý na straně mé stojí. Nechť země má je veliká, nepřítel ať rychle utíká. Chci vládnout všemu a všem, každý mi musí být otrokem. Hněv ve mně už dlouho spal, nyní jsem mu volný průchod dal. Všude ať vládne panika, každý ať smutně naříká, ať bolestí a žalem sténá zem, já sám tím peklem prošel jsem. Vše se vyplnilo, tak jak jsem chtěl, proč ještě klid svůj jsem nenašel. Všude kolem leží mrtvá těla, kam hrdost moje se poděla? Je slyšet pláč, nářek a žal, kdo smyje vinu ze mě, když jsem král? Vše dal bych, abych čas vrátil zpět, pozdě je již, pozdě na nářek. Na světe není nic, co by omluvilo mé činy, a dokázalo, že jsem bez viny. Obraz můj v zrcadle trýzní duši mou, ať už si mě satani odnesou. Co s životem, který tolik ublížil? Co s ním? Buddham saranam gacchami (pán Budha je mým útočištěm). Slyším zpěv nebo se mi to zdá? Bdím nebo jsem v snách? Ta tři slova vstoupila do duše mé, kdo zpívá tu píseň jež mne k Bohu zve? Ta tři slova v uších mi zní, svět znovu je nádherný. Slzy tečou mi po tvářích, co mám dělat teď, co dělat dřív? Chvátám, běžím, letím naděje plný, abych našel toho, kdo rozezněl ve mně tyto struny. Byl to mnich či světec nevím sám, ale dlouho jsem při něm stál a jeho zpěvu naslouchal. Usmál se na mě a řekl mi, buď služebníkem Pána Budhy na zemi. Tiše svoji hlavu sklonil jsem, od něj pak požehnání přijal jsem. Vrátivši se do paláce svého, vyslékl jsem se z roucha klálovského. Vzal jsem si okrový šat a hůl a z paláce svého tiše vyklouznul. Pán Budha mi odpuštění dal, snad sloužím mu dost, když na pilíře píšu: NENÁSILÍ JE NEJVĚTŠÍ CTNOST. dita2 You forgive me; Therefore I am still alive. You love me; Therefore I am still alive. You have cought my hand; Therefore I am still alive. I am Your Compassion-Flute; Therefore I am still alive. Odpouštíš mi to proto jsem ještě naživu. Miluješ mne to proto jsem ještě naživu. Chytil jsi mou ruku to proto jsem ještě naživu. Jsem Flétnou Tvého Soucitu to proto jsem ještě naživu. Sri Chinmoy zahraničný korešpondet Jitka 2.1.2008