Krúti sa

Krúti sa a krúti
na nekonečnej dráhe
po celé tisícročia
tento Vesmír
a všetky jeho deti
sú neustále v pohybe
od najväčšej planéty
po najmenší atóm.
A čo my?
Musíme sa tiež zapojiť
do Kozmickej Hry
a bežať a bežať,
až kým sa hra neskončí.
Arpan, New York