Cesta k cieľu

cesta
Riava riek bystrín horských,
zurčí zjari dolinami.
Z hôr vysokých sneh tajúci,
keď teplý lúč sa k nemu pritúli.
Jagavá voda, tam i tu,
valí sa dolu, silu má nezdolnú
i kameň zaokrúhli.
Hľaď, človek, na tú nádheru,
na zurkot vĺn horských bystrín,
čo neznajú prekážku,
bárs veľkú, hatiacu ich tok,
len idú vpred, hľa ďalší krok
na ceste k Cieľu.
I ty, človek, nebuď bezcieľny,
napreduj do oceánu,
by naplnil si Cieľ jediný.
Splyň s nekonečnosťou
nezmerného svetla,
blaženosti,
mieru.
Miloš 24.1.2008 Bratislava