Cesta k cieľu

cesta Riava riek bystrín horských, zurčí zjari dolinami. Z hôr vysokých sneh tajúci, keď teplý lúč sa k nemu pritúli. Jagavá voda, tam i tu, valí sa dolu, silu má nezdolnú i kameň zaokrúhli. Hľaď, človek, na tú nádheru, na zurkot vĺn horských bystrín, čo neznajú prekážku, bárs veľkú, hatiacu ich tok, len idú vpred, hľa ďalší krok na ceste k Cieľu. I ty, človek, nebuď bezcieľny, napreduj do oceánu, by naplnil si Cieľ jediný. Splyň s nekonečnosťou nezmerného svetla, blaženosti, mieru. Miloš 24.1.2008 Bratislava