MŮJ KRIŠNA

(rozhovor Arjuny s Kunti)

Proč pláčeš matko?
Proč slzy po tvých tvářích stékají?
Co dělat mám, abych v tvých očích
znovu viděl smích?

Pro Krišnu pláči, synu můj.
Pro Krišnu? To nic není,
počkej matko,  zavolám Ho,
On lehce tvůj pláč v radost změní.

Nepláči synu po Jeho fyzické přítomnosti.
Tak po čem matko?
Pláči, aby v mém srdci bylo Jeho lásky dosti,
aby v mém srdci Krišna stále byl.

Když Krišna v mém srdci přebývá
svět smysluplný se mi zdá,
pak vidím Ho v tobě, v ní i v něm,
a všichni jsem Jeho zlatým nástrojem.

Když Krišna se na mě
tiše usmívá,
na světě už není nic,
co by naplnit mne mohlo víc.

Pak už jen Jeho flétnou chci se stát,
aby On na mě mohl hrát,
chci se stát písní tou,
které se lidská srdce otevřou.

Pro Krišnu pláči, pro Krišnu se usmívám,
pro Krišnu tančím, pro Krišnu už sebe nevnímám,
pro Krišnu zpívám, pro Krišnu se otvírám,
pro Krišnu žiji, pro Krišnu umírám.

Protože pro Něj, synu můj,
pouze pro Něj a v Něm,
já jsem.
zahraničný korešpondet Jitka, 16.3.2008 Zlín