Bežíme, spievame

Bežíme, bežíme.
Spievame, spievame
a snažíme sa dať svetu
všetko, čo je  pozitívne
a povznášajúce
skôr, než sa dotkneme
cieľa.
Arpan, New York