Odovzdanie

jazero
Dych novej chvíle
voňal ako svetlo dúhy.
Priezračný pokoj preťal hmly
- poznanie prišlo so zmierením.
Kvapka sa dotkla jazera.
Janka, 24.1.2008 Bratislava