Tvoje dary

Keď sedím v tichu
hlbokej meditácie,
nikdy neprestaneš bežať
k svojim deťom
s darmi
Svetla a Blaženosti,
ktoré nám s láskou ponúkaš
v každom okamihu.
Arpan, New York