Nakoniec

Sme pútnikmi
 na širokej ceste života.

Nakoniec sa všetci rozplynú
 a zostane len biela hmla
    a ty a ja
 len ty a ja
 len ty a ja
Padapa 9.4.2008, Zlín