V jednu chvíľu

V jednu chvíľu

obrazok
Zazneli zvony
 a na prostej veži kostola
  čas vyryl ďalšiu vrásku.

Vysoko v horách,
v starých
  himalájskych chrámoch,
budhistickí mnísi odriekali
 neúnavne
  modlitby
za šťastie všetkých
 ľudských bytostí.
Pomaly zapadalo slnko.

Kvapky dažďa bili do okien,
za ktorými na posteli
 ležal
  chorý chlapček
v ruke držal
 dreveného koníka
a mlčky sa díval
  na hru vody a skla.

V uliciach letného Paríža
 doznievali
   kroky a hudba
z neďalekej kaviarne.
V malej izbičke sa zrodil
 ďalší
  svet na kúsku plátna.

V povetrí počul čajky
 a náhle si
   uvedomil,
že pobrežie nie je ďalej
 ako
  deň plavby.
 Len jedna čajka
a toľko ľudí nabralo
 znovu
   silu žiť.
padapa niekde v roku 1998 bratislava