Náš Cieľ, náš Zdroj

Potkol som sa a spadol,
takmer som sa stratil.
Ale ešte stále som
na ceste
a bežím
k svojmu  skutočnému Cieľu,
k pravému Zdroju.
Arpan, New York