Začiatok a koniec behu

Začiatok, koniec
a všetky kroky medzi tým
môžeme chápať
ako samostatné skúsenosti,
alebo ich môžeme brať
spolu, ako jedlo,
ktoré zjeme, keď sme hladní,
aby nás nasýtila
dynamická energia
pozemského života.
Arpan, New York