Nezastaňme

Nezastaňme,
keď sa skončia preteky.
Musíme pokračovať,
ísť ďalej
vo svojom úsilí
hľadať Pravdu
tak, že prekonáme
to, čo sme dosiahli včera.
Bežať ďalej
k nekonečnému Cieľu.
Arpan, New York