14. APRÍL

Najvyšším poznaním je poznanie svojej vedomej, stálej a zároveň všetko presahujúcej jednoty s Vnútorným Pilotom.

Ak očakávame, budeme vždy sklamaní. Mali by sme konať len vtedy, keď Boh od nás chce, aby sme niečo urobili. Mali by sme cítiť, že sme Jeho nástrojmi, a On pracuje v nás a cez nás. Keď konáme alebo hovoríme, aby sme potešili Boha Jeho vlastným spôsobom, bez očakávania, len vtedy prestaneme zažívať sklamania.

Ak dáš Bohu najdrahší poklad
svojho srdca, odovzdanosť,
potom ti Boh dá najdrahší poklad
Svojej Vízie, mier.