13. APRÍL

Najväčšie nešťastie, ktoré môže stretnúť človeka je, ak stratí svoj vnútorný mier. Žiadna vonkajšia sila mu ho nedokáže zobrať. Je to jeho vlastná myšlienka, jeho vlastné činy, ktoré ho oň pripravia.

Ako môže človek skutočne nájsť vnútorný mier? Z praktickej stránky, neočakávaj od nikoho nič na fyzickej úrovni. Len dávaj, dávaj a dávaj, ako matka, ktorá dáva všetko svojmu dieťaťu, pričom vie, že dieťa jej nemôže dať nič na oplátku. Neočakávaj nič od sveta, len svet miluj a ponúkni mu svoje schopnosti, svoje vnútorné bohatstvo, svoju radosť. Čokoľvek máš, daj svetu bezpodmienečne. Ak od sveta čokoľvek očakávame, potom sa budeme cítiť zle, pretože svet nám nerozumie, svet sa o nás nestará. Takže ak dokážeme čokoľvek urobiť bezpodmienečne, potom budeme mať mier mysle.

Aby si naplnil
zlatý sen o mieri,
nesebecky slúž
a bezpodmienečne miluj.