12. APRÍL

Ako môže byť tvoje srdce neustále zaplavené uspokojením ašpirácie, keď vedome dovolíš svojej mysli, aby bola zahalená temným podozrievaním?

Mal by si vždy počúvať svoju vyššiu časť. Práve teraz je tvoja myseľ nadradená tvojmu telu a vitálu. Keď ťa tvoja myseľ o niečo požiada, tvoje telo a vitál to okamžite urobia. Ale rovnako tak je tvoje srdce nadradené mysli. Myseľ pochybuje a podozrieva, nemá jednobodovú ašpiráciu pre určitý cieľ, kým srdce získava svetlo a osvietenie z duše. To je dôvod, prečo je srdce nadradené.

Cvič  svoju myseľ, aby ťa poslúchala.
Cvič svoj život,
aby sa odovzdal tvojmu srdcu.
Šťastie bude tvojím trvalým vlastníctvom.