11. APRÍL

Každý deň je obnovením života. Každý deň je znovuzrodením nášho vnútorného ubezpečenia, že každý jednotlivec je vybraným nástrojom Najvyššieho na odhalenie a naplnenie nekonečnej Božskosti tu na Zemi.

Ak v druhých nehľadáš negatívne vlastnosti, automaticky vystupujú do popredia pozitívne vlastnosti. Je to takto: buď máš niekoho rád alebo ho nemáš rád. Ak necítiš k niekomu antipatiu, automaticky ho máš rád. Je to buď tak alebo tak, nie je nič medzi tým. Myseľ v každom okamihu myslí buď na niečo pozitívne a tvorivé alebo na niečo negatívne a ničivé. Takže najlepšie je vidieť v druhých to pozitívne. Ak vedome vidíš to pozitívne, potom negatívne vlastnosti nemôžu prísť do popredia.

Skôr ako tvoja myseľ zmení tvoju myšlienku, môžeš vyslať svoju myšlienku, aby zmenila svet.